اطلاعیه ها و خبرها

معرفی رشته مهندسی برق

در این ویدیو به شما در مورد رشته مهندسی برق تعداد واحد های درسی گرایش های رشته مدت زمان تحصیل و بازار کار آن تو ضیحاتی داده میشود

ادامه مطلب